Ingyenes szállitás 30. 000 Ft feletti rendelés esetén !
Feliratkozás a Hírlevélre Legyél Te az első, aki értesül a termékbevezetésekről.

JOGI NYILATKOZAT

Üdvözöljük a Maximus HCD Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett www.converse.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Jogi nyilatkozatot (továbbiakban: Jogi nyilatkozat). A Weboldal használatával Ön elfogadja a Jogi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.

A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

§ Név: Maximus HCD Korlátolt Felelősségű Társaság

§ Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 14

§ Cégjegyzékszám: 01-09-185363

§ Adószám: 24842376-2-41

§ E-mail: info@maximushcd.com

A Weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

§ Név: mCloud doo

§ Székhely: Kralja Milutina 55, 11000 Belgrade, Serbia

§ Cégjegyzékszám: 21359211

§ Adószám: 110525087

§ E-mail: podrska@mcloud.rs

A Weboldal tartalma, használata

A Weboldalon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat.

A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Jogi nyilatkozatot, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.

A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Az internethez csatlakozás miatt az Üzemeltető nem tudja garantálni a Weboldal folyamatos, megszakítás- és hibamentes működését. Amennyiben a Felhasználó bármilyen problémát tapasztal a Weboldal használata során, forduljon az ügyfélszolgálathoz az Ügyfélszolgálati felületen vagy írjon a következő e-mail címre: support e-mail, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb helyre lehessen állítani a Weboldal hozzáférhetőségét. Ugyanakkor a Felhasználó kötelezettsége meggyőződni arról is, hogy nem a saját internet csatlakozásával van probléma. Indokolt esetben lépjen kapcsolatba az internetszolgáltatójával, illetve ellenőrizze az internet csatlakozáshoz használt eszközeinek rendelkezésre állását. Az internet és a webtartalom dinamikus természete nem teszi lehetővé, hogy a Weboldal frissítés miatti felfüggesztés, megszakítás vagy leállás nélkül üzemeljen. A tárhelyszolgáltató megfelelő műszaki és szervezetbiztonsági intézkedéseket tett a Weboldal szolgáltatásainak stabilitása érdekében, valamint kiemelt figyelmet szentel az adatok, elektronikus kommunikációk integritásának védelmére. A tárhelyszolgáltató eltökélt abban, hogy megakadályozza az adatok illetéktelen felhasználását, az azokhoz való hozzáférést, valamint megakadályozza a Weboldal felhasználóival kapcsolatos adatok és bizalmas információk elvesztésének kockázatát, valamint elkerülje az ilyen adatokhoz és információkhoz való illetéktelen vagy jogszerűtlen hozzáférést.

Az Üzemeltető nem szavatolja, hogy a Weboldal tartalmai Magyarországon kívüli országokban is helyénvalóak vagy jogszerűek. Amennyiben ezen tartalmak egyes országokban jogszerűtlennek vagy illegálisnak minősülnek, kérjük, ne keresse fel a jelen Weboldalt, vagy amennyiben mégis úgy dönt, hogy felkeresi, ezennel tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja. Az Üzemeltető intézkedéseket tett annak biztosítására, hogy a Weboldal tartalma pontos legyen, és ne tartalmazzon helytelen vagy elavult információt, azonban az Üzemeltető a tartalom maradéktalan pontosságáért és teljességéért, nem tud felelősséget vállalni

A Weboldalra használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Jogi nyilatkozatot, és elismeri, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja. A Weboldal használatával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Üzemeltetőt és a tárhelyszolgáltatót, azok tisztségviselőit, vezetőit, alkalmazottait, ügynökeit, forgalmazóit és leányvállalatait kártalanítja jelen Jogi nyilatkozatban foglalt kötelezettségek megszegéséből eredő minden követelésért, kárért, veszteségért. Az Üzemeltető és a tárhelyszolgáltató a Weboldalt és azon található, a Weboldalon keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott valamennyi tartalmat, információt, anyagot, terméket (beleértve a szoftvert) és szolgáltatást „ahogy rendelkezésre áll” alapon biztosítja, kivéve, ha írásban másként határozza meg. Az Üzemeltető és a tárhelyszolgáltató semmiféle felelősséget, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot nem vállal a Weboldal működéséért vagy az azon található, a Weboldalon keresztül a Felhasználó rendelkezésére bocsátott valamennyi tartalomért, információért, anyagért, termékért (beleértve a szoftvert) és szolgáltatásért, kivéve, ha írásban másként határozza meg. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Weboldalt saját kockázatára használja.

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon található minden tartalom, mint például a művek, képek, fotók, zenék, hangok, videók, dokumentumok, rajzok, ábrák, logók, menük, weblapok, grafikák, színek, sémák, eszközök, betűtípusok, formatervek, diagramok, elrendezések, módszerek, eljárások, funkciók és szoftver (a továbbiakban együttesen: Tartalom) az Üzemeltető vagy a tárhelyszolgáltató tulajdona és nemzeti és nemzetközi szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. A Tartalmat a helyzettől függően az Üzemeltető vagy a tárhelyszolgáltató előzetes kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet egészében vagy részben másolni, közzétenni, terjeszteni, megjeleníteni, módosítani, abból származékos művet létrehozni, vagy azt bármilyen módon hasznosítani.

Az Üzemeltető vagy a tárhelyszolgáltató kizárólagos joggal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy saját belátása szerint engedélyezze vagy megtiltsa egészében vagy részben a Tartalom másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak bármilyen módon történő hasznosítását. Az Üzemeltetőnek vagy a tárhelyszolgáltatónak jogában áll bármikor szerzői igényt támasztani a jelen Weboldalon közzétett bármely Tartalomra, és megtiltani az ilyen Tartalom bármilyen felhasználását, eltorzítását vagy egyéb módosítását.


A Tartalomnak az Üzemeltető vagy a tárhelyszolgáltató által kifejezetten írásban engedélyezett bármilyen másolását, közzétételét, terjesztését, megjelenítését, módosítását, abból származékos mű létrehozását, vagy annak hasznosítását a Felhasználó kizárólag törvényes célokra és az összes vonatkozó törvénynek megfelelően végezheti.

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

Kapcsolódó honlapok

A Weboldalon más felek is nyújthatnak szolgáltatásokat vagy reklámozhatnak és árulhatnak termékeket. Emellett az Üzemeltető linkeket biztosít a leányvállalatok és bizonyos más cégek weboldalaira. Ezeket a linkeket kizárólag a Felhasználó kényelme érdekében biztosítja és a Felhasználó saját kockázatára keresi fel azokat. Ezen cégeket vagy egyéneket az Üzemeltető lehetőség szerint megválogatja, előszűri, azonban minden törekvése ellenére sem áll módjában teljeskörű felelősséget vállalni harmadik felek által menedzselt weboldalak tartalmáért, továbbá azon weboldalakon feltüntetett ajánlatokért. Az Üzemeltető és a tárhelyszolgáltató StyleHub.com és a(z) sneaknrun.hu nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget ezen és bármilyen más harmadik felek tetteiért, termékeiért és tartalmaiért.

Vegyes rendelkezések

Üzemeltető bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

A Jogi nyilatkozat érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Jogi nyilatkozat egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Budapest, 2022.02.27.

To Top