Ingyenes szállitás 25. 000 Ft feletti rendelés esetén !
Rendelj most utánvételi díj nélkül!
Feliratkozás a Hírlevélre Legyél Te az első, aki értesül a termékbevezetésekről.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2022. Február 27. napjától

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Maximus HCD Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.converse.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Maximus HCD Kft.

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16.B.

Cégjegyzékszám: 01-09-185363

Adószám: 24842376-2-41

E-mail: info@converse.hu

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: mCloud doo

Székhely: Kralja Milutina 55, 11000 Belgrade, Serbia

Cégjegyzékszám: 21359211

Adószám: 110525087

E-mail: podrska@mcloud.rs

3. Megrendelés

3.1. A Weboldal online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A Weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. A feltüntetett képek fotók, amelyek színe a Vásárló által használt képernyőtől függően a megrendelt terméktől esetenként eltérhetnek. A Weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

3.2. A Webáruházban történő megrendelés érdekében alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a Weboldalon nyújtott bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, illetve egyes funkciók használatához a Felhasználónak regisztrálnia kell. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Webáruházban történő ismételt megrendelések során; ekkor a felhasználói fiókba történő bejelentkezés esetén személyes adatait nem kell megadni. Regisztrációhoz egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vásárló e-mailben és a Weboldalon kap tájékoztatást. A Vásárló a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárlás esetén újra meg kell adnia az adatait. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vásárló felelős. A Vásárló felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a Weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

3.3. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, szállítási mód, kedvezménykód, üzenet, cég esetén: cégnév, adószám. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei : A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát (vagy a „+”, illetve „-„ jellel lehet módosítani a mennyiséget), ezt követően a rendszer frissíti a megadott darabszámot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor kattintson a „Törlés” gombra.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.6. A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Szolgáltató nem értékesít használt termékeket, hibás termékeket vagy a piaci normáknak megfelelőnél gyengébb minőségű termékeket. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.7. A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget, az esetleges utánvét díját. A kiszállítás költsége 20.000 forint feletti értékű (ebbe az összegbe nem számít bele a szállítás költsége) vásárlás esetén – bármely átvételi mód választása esetén – ingyenes, minden egyéb, Magyarország területére megvalósuló házhozszállítás esetében bruttó 1990 forint. A felmerülő szállítási költség a szállítási forma kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. Amennyiben a Vásárló az utánvéttel történő fizetés lehetőségét választja, minden esetben bruttó 400 forint utánvéti díjat számít fel a Szolgáltató, mely díj kiegyenlítésére a futárnál történő fizetés során a vételár és a szállítási költség megfizetésével együtt kerül sor. A megrendelés során és a megrendelést visszaigazoló üzenetben a Szolgáltató külön soron tünteti fel a termékek árát, a szállítási költséget, illetve az esetleges utánvét díját.

3.8. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.9. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” forintos vagy „1” forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.10. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.11. A megrendelés menete:

1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „Kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. A „Kosár tartalma” gombra kattintva a Vásárló ellenőrizni tudja a „Kosár” tartalmát, valamint megadhatja a szállítási címhez tartozó irányítószámot a szállítási díj megismerése érdekében. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék. Ezt követően a Vásárló amennyiben megfelelőnek találja a Kosár tartalmát, a „Tovább a pénztárhoz/Fizetés” gombra kattintva eljut a megrendelési oldalra.

2. Lépés: Az itt található „Szállítás” oldalon lehet megadni a nevet, e-mail címet, továbbá a szállításhoz, illetve számlázáshoz szükséges adatokat. Amennyiben a Vásárlónak van Felhasználói fiókja, a név és e-mail cím megadása nem szükséges.

3. Lépés: Az itt található „Szállítás” oldalon lehet megadni a szállítás módját. A felületen a vételár mellett feltüntetésre kerül a szállítás költsége.

4. Lépés: Lépés: Az itt található „Ellenőrzés és fizetés” oldalon kell megadni a fizetési módot. A felületen a vételár mellett feltüntetésre kerül a szállítás költsége és utánvéttel történő fizetés választása esetén az utánvét díja. Ezen a felületen a Vásárlónak a lehetősége van ellenőriznie a megrendeléssel kapcsolatos információkat, a vételárat, a fizetendő teljes összeget, amely tartalmazza a szállítás költségét, továbbá módosíthatja a korábban megadott adatokat. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

5. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Megrendelés” gombra kattintva fejezheti be a vásárlást és küldheti el megrendelését. Amennyiben a Vásárló az online bankkártyás fizetés lehetőségét választotta, az ezután megjelenő, fizetési szolgáltatóhoz tartozó felületen adhatja meg a fizetéshez szükséges adatokat.

A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

6. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva fejezheti be a vásárlást és küldheti el megrendelését.

3.12. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a megrendelés vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés sorszámát, a megrendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.13. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

3.14. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármely Vásárló által leadott megrendelést elutasítson. Amennyiben a Szolgáltató egy megrendelést megváltoztat vagy töröl, kapcsolatba lép a Vásárlóval a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy korlátozza az egy tételből egy postai címre szállított mennyiségeket is.

4. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat az alábbi módon egyenlítheti ki:

· a Weboldalon online bankkártyás fizetéssel (Amex, Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, Maestro bankkártyával),

· utánvéttel a futárnál készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel.

4.2. Utánvéttel történő fizetés esetén minden esetben bruttó 400 forint utánvéti díjat számít fel a Szolgáltató, mely díj kiegyenlítésére a futárnál történő fizetés során a vételár és a szállítási költség megfizetésével együtt kerül sor.

4.3. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét a SimplePay [OTP Mobil Szolgáltató Kft. (https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ )] biztosítja. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Felhasználó bankkártyaadatait nem kezeli.

4.4. Bankkártyás fizetési mód esetében a Vásárló által rendelt termékek, szállítási, esetenként vámkezelési költséggel növelt összegére vonatkozóan rendelkezésre tartási foglalást indít a Szolgáltató, majd a csomag összeállítását, feladását követően emeli le a számláról a szóban forgó összeget. A fizetési folyamat során a Vásárlónak meg kell erősítenie, hogy az általa használt hitelkártya/bankkártya az övé vagy annak használatára rendelkezik a hitelkártya/bankkártya tulajdonosának kifejezett engedélyével. A Szolgáltató minden hitelkártya/bankkártya tulajdonost alávet a kártya kibocsátó általi érvényesítési ellenőrzésnek és engedélyezésnek. Amennyiben a Vásárló bankkártya kibocsátója megtagadja a fizetés engedélyezését, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szállítás késedeleméért vagy elmaradásáért.

4.5. Minden hitelkártyás/bankkártyás tranzakció feldolgozása során a Szolgáltató egy biztonságos online fizetési átjárót használ, amely biztonságos befogadó környezetben titkosítja a Vásárló bankkártya adatait. Annak biztosítása érdekében, hogy a vásárlási élmény biztonságos, egyszerű és megbízható legyen, a Szolgáltató a Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmazza.

4.6. Online fizetés esetén a díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.7. Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDP (leszállítva vámfizetéssel) szállítási feltételekkel szállít a Szolgáltató, a vonatkozó importvámot, adót és kezelési költséget is felszámítja. Ezeket a költségeket a végleges vételár tartalmazza. Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDU (leszállítva vámfizetés nélkül) szállítási feltételekkel szállít a Szolgáltató, csak a megvásárolt tételeket és a szállítási költséget számítja fel. Az import vám vagy adó költségét közvetlenül a szállítmányozó vagy a Vásárló által kijelölt import ügynök fogja számlázni. A Szolgáltató azt javasolja, hogy a Vásárló a vásárlás előtt az import költségekkel növelt ár megállapítása érdekében forduljon a helyi vámhatósághoz.

4.8. Amennyiben a Vásárló hitelkártyája/bankkártyája nem azonos devizaalapú, mint a teljesítés devizaneme, akkor végleges ár az azon a napon érvényes deviza keresztárfolyam alkalmazásával kerül kiszámításra a Vásárló fizetési szolgáltatója/bankja által.

4.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadja el a Vásárló megrendelését abban az esetben, ha a fizetés engedélyezést, rendelkezésre tartási foglalás elhelyezését fedezet hiány, vagy egyéb ok miatt nem tudja érvényesíteni, továbbá, ha a Vásárló által rendelt tételre szállítási korlátozások vonatkoznak, illetve, ha a megrendelt tétel nem áll rendelkezésre értékesíthető minőségben.

4.10. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, a kiállított számlát a Vásárló e-mailen kapja meg számla összegének kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül.

4.11. A kiszállítás költsége 20.000 forint feletti értékű (ebbe az összegbe nem számít bele a szállítás költsége és az esetleges utánvét díja) vásárlás esetén – bármely átvételi mód választása esetén – ingyenes, minden egyéb, Magyarország területére megvalósuló házhozszállítás esetében bruttó 1990 forint. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően a megrendelési felületen tájékoztatja a Vásárlót.

4.12. A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:

· házhozszállítás futárszolgálattal ( GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.: 2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2; Telefon: (+36 29) 886 700 Mobil: (+36 20) 890-0660 E-mail: info@gls-hungary.com )

4.13. Házhozszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

4.14. A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően általában 2-4 munkanap Magyarország területén belül, amennyiben a termék készleten van. A szállítási időt attól a naptól kell számítani, amikor a megrendelést leadták. A Szolgáltató törekszik a megrendelését a fent megadott időn belül teljesíteni, de nem vállal felelősséget azért, ha a szállítási idő a megjelöltnél hosszabb lesz. Kiemelt időszakokban (pl. Glamour-napok, Joy-napok, egyéb, nagyobb akciók) a szállítási idő megnövekszik. Ezen időszakok alatt 5-6 munkanapot is igénybe vehet a csomag kiszállítása. A kiszállítás pontos időpontjáról minden megrendelés esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót.

4.15. A kiszállítás munkanapokon történik, 8 és 17 óra között. Lehetőség van arra, hogy a Vásárló a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt.

4.16. A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a Vásárló vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, sérült csomag esetében a futárral közösen a csomagot tételesen ellenőrizni és a csomag felbontásáról készült jegyzőkönyvi elismervényt aláírni (a jegyzőkönyvben az esetleges hiányosságokat kötelezően fel kell jegyezni). Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A Vásárló köteles az átvételt követően mihamarabb a csomagot tételesen ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, javasoljuk, hogy a Vásárló lehetőség szerint késedelem nélkül vegye fel a kapcsolatot info@converse.hu e-mail címen a hiba kezelése érdekében.

4.17. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.18. A Szolgáltató minden megrendelésre biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg le nem szállítják a Vásárló által meghatározott szállítási címre.

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

a) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását– amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak – vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, ennek bizonyítása a Szolgáltató kötelezettsége.
  • Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Szolgáltató megtagadhatja a termék szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni (elállni), ha

a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az előző pont szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

A Vásárló elállásra vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, az elállásra vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak, az elévülési idő egy év.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja– például a számla vagy nyugta bemutatásával –, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta, amelyet a Szolgáltató által kiadott számlával tud igazolni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amely másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

b) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

· Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

· Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak, az elévülési idő egy év.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta, amelyet a Szolgáltató által kiadott számlával tud igazolni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

c) Termékszavatosság

A fogyasztónak minősülő Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

d) Szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

· a Vásárló nevét, címét,

· a termék megnevezését, vételárát,

· a Vásárlás időpontját,

· a hiba bejelentésének időpontját,

  • a hiba leírását,

· a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

6. Elállás

6.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

6.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni . A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

6.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7. Panaszkezelés

7.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

7.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

7.4. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám: +36 1 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

7.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

8. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatót megtalálja a Weboldalon.

9. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat

(minta)

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,

To Top