Ingyenes szállitás 30. 000 Ft feletti rendelés esetén !
Feliratkozás a Hírlevélre Legyél Te az első, aki értesül a termékbevezetésekről.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2024. május 8. napjától

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. Jelen Általános Szerződési Felételek (a továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Maximus HCD Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.converse.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

1.2. Vásárló alatt értendő minden természetes személy, aki a Webáruházban megrendelést ad le. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.3. A Webáruházban történő vásárlást a magyar hatályos jogszabályok, különösen a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

1.4. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.5. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani.

1.6. A Felek közötti szerződés az ÁSZF Vásárló általi elfogadása esetén a megrendelés Szolgáltató által történő visszaigazolásával jön létre az ÁSZF-ben foglaltak szerint. Ha a Vásárló az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, így nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

1.7. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

1.8. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a Szolgáltatónak nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.

1.9. A Szolgáltató nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

1.10. Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával és az ÁSZF elfogadására szolgáló mező kipipálásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. Szolgáltató és a tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Maximus HCD Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 14
Cégjegyzékszám: 01-09-185363; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24842376-2-41
E-mail: info@converse.hu

A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Név: mCloud doo
Székhely: Kralja Milutina55, 11000 Belgrade, Serbia
Cégjegyzékszám: 21359211ű
Adószám: 110525087
E-mail: podrska@mcloud.rs

 1. Megrendelés

3.1. A Weboldal online megrendelési lehetőséget biztosít a Vásárlók számára. A Weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. A feltüntetett képek fotók, amelyek színe a Vásárló által használt képernyőtől függően a megrendelt terméktől esetenként eltérhetnek. A Weboldalon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

3.2. A Webáruházban történő megrendelés érdekében alapvetően nincs szükség regisztrációra, azonban a Weboldalon nyújtott bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, illetve egyes funkciók használatához a Felhasználónak regisztrálnia kell. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Webáruházban történő ismételt megrendelések során; ekkor a felhasználói fiókba történő bejelentkezés esetén személyes adatait nem kell megadni. Regisztrációhoz egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vásárló e-mailben és a Weboldalon kap tájékoztatást. A Vásárló a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárlás esetén újra meg kell adnia az adatait. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vásárló felelős. A Vásárló felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a Weboldalon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.

3.3. A megrendelés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges, illetve lehetséges: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, szállítási mód, kedvezménykód, üzenet, cég esetén: cégnév, adószám. A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.4. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. Adatbeviteli hibák javításának lehetőségei: A megrendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe kell beírni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát (vagy a „+”, illetve „-„ jellel lehet módosítani a mennyiséget), ezt követően a rendszer frissíti a megadott darabszámot. Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor kattintson a „Törlés” gombra.

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. Amennyiben a Vásárló már a javítani kívánt adatlapon továbblépett, de még nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (nyíl a képernyő bal felső sarkában) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol már módosítást el tudja végezni. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására a jelen ÁSZF-ben megjelölt elérhetőségeken van lehetőség.

3.6. A Webáruházban megvásárolható termék tulajdonságait, jellemzőit a termékhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Szolgáltató nem értékesít használt termékeket, hibás termékeket vagy a piaci normáknak megfelelőnél gyengébb minőségű termékeket. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Vásárlónak a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, forduljon a Szolgáltatóhoz.

3.7.A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben forintban van feltüntetve és a termék bruttó vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, viszont nem tartalmazza a szállítási költséget. A kiszállítás költsége 30.000 forint feletti értékű (ebbe az összegbe nem számít bele a szállítás költsége) vásárlás esetén – GLS futárszolgálattal történő kiszállítás esetén – ingyenes, minden egyéb, Magyarország területére megvalósuló házhozszállítás esetében GLS futárszolgálattal bruttó 1090 forint, MPL futárszolgálattal bruttó 1990 forint. A felmerülő szállítási költség a szállítási forma kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. A megrendelés során és a megrendelést visszaigazoló üzenetben a Szolgáltató külön soron tünteti fel a termékek árát, illetve a szállítási költséget.

3.8. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.9. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” forintos vagy „1” forintos árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.10. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltató-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.11. A megrendelés menete:

 1. Lépés: A megvásárolni kívánt termék a „Kosárba” gomb kattintásával kerül a kosárba. A „Kosár tartalma” gombra kattintva a Vásárló ellenőrizni tudja a „Kosár” tartalmát, valamint megadhatja a szállítási címhez tartozó irányítószámot a szállítási díj megismerése érdekében. Az árak Áfa-val együtt értendőek. Az Áfa mértéke a mindenkori Áfa törvényben meghatározott százalék. Ezt követően a Vásárló amennyiben megfelelőnek találja a Kosár tartalmát, a „Tovább a pénztárhoz/Fizetés” gombra kattintva eljut a megrendelési oldalra.
 2. Lépés: Az itt található „Szállítás” oldalon lehet megadni a nevet, e-mail címet, továbbá a szállításhoz, illetve számlázáshoz szükséges adatokat, továbbá a szállítás módját. Amennyiben a Vásárlónak van Felhasználói fiókja, a név és e-mail cím megadása nem szükséges. A felületen a vételár mellett feltüntetésre kerül a szállítás költsége.
 3. Lépés: Az itt található „Ellenőrzés és fizetés” oldalon kell megadni a fizetési módot. A felületen a vételár mellett feltüntetésre kerül a szállítás költsége.

Ezen a felületen a Vásárlónak a lehetősége van ellenőriznie a megrendeléssel kapcsolatos információkat, a vételárat, a fizetendő teljes összeget, amely tartalmazza a szállítás költségét, továbbá módosíthatja a korábban megadott adatokat.

A sikeres megrendeléshez a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása nélkül a megrendelés nem folytatható.

 1. Lépés: Amennyiben a Vásárló mindent rendben talál, a „Megrendelés” gombra kattintva fejezheti be a vásárlást és küldheti el megrendelését. Amennyiben a Vásárló az online bankkártyás fizetés lehetőségét választotta, az ezután megjelenő, fizetési szolgáltatóhoz tartozó felületen adhatja meg a fizetéshez szükséges adatokat.

3.12. A Vásárló részéről a megrendelés leadása önmagában nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. Szolgáltató a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a megrendelés vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés sorszámát, a megrendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.13. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a Szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

3.14. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármely Vásárló által leadott megrendelést elutasítson. Amennyiben a Szolgáltató egy megrendelést megváltoztat vagy töröl, kapcsolatba lép a Vásárlóval a megrendelés leadásakor megadott e-mail és/vagy számlázási címen/telefonszámon. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy korlátozza az egy tételből egy postai címre szállított mennyiségeket is.

 1. Fizetési és szállítási feltételek

4.1. A Vásárló a vételárat az alábbi módon egyenlítheti ki:

 • a Weboldalon online bankkártyás fizetéssel (Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, Maestro bankkártyával),
  • utánvéttel a futárnál készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel.

4.2. Az online bankkártyás fizetés a Szolgáltatótól független, a Szolgáltatóval szerződött pénzforgalmi szolgáltató által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül valósul meg. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét a Stripe [Stripe Payments Europe, Ltd. (https://stripe.com/en-hu/privacy)] biztosítja. Az online fizetésre a pénzforgalmi szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. A Szolgáltató a Felhasználó bankkártyaadatait nem kezeli.

4.3. Bankkártyás fizetési mód esetében a Vásárló által rendelt termékek, szállítási, esetenként vámkezelési költséggel növelt összegére vonatkozóan rendelkezésre tartási foglalást indít a Szolgáltató, majd a csomag összeállítását, feladását követően emeli le a számláról a szóban forgó összeget. A fizetési folyamat során a Vásárlónak meg kell erősítenie, hogy az általa használt hitelkártya/bankkártya az övé vagy annak használatára rendelkezik a hitelkártya/bankkártya tulajdonosának kifejezett engedélyével. A Szolgáltató minden hitelkártya/bankkártya tulajdonost alávet a kártya kibocsátó általi érvényesítési ellenőrzésnek és engedélyezésnek. Amennyiben a Vásárló bankkártya kibocsátója megtagadja a fizetés engedélyezését, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szállítás késedeleméért vagy elmaradásáért.

4.4. Minden hitelkártyás/bankkártyás tranzakció feldolgozása során a Szolgáltató egy biztonságos online fizetési átjárót használ, amely biztonságos befogadó környezetben titkosítja a Vásárló bankkártya adatait. Annak biztosítása érdekében, hogy a vásárlási élmény biztonságos, egyszerű és megbízható legyen, a Szolgáltató a Secure Socket Layer (SSL) technológiát alkalmazza.

4.5. Online fizetés esetén a díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

4.6. Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDP (leszállítva vámfizetéssel) szállítási feltételekkel szállít a Szolgáltató, a vonatkozó importvámot, adót és kezelési költséget is felszámítja. Ezeket a költségeket a végleges vételár tartalmazza. Az olyan országok vásárlói esetében, amelyekbe DDU (leszállítva vámfizetés nélkül) szállítási feltételekkel szállít a Szolgáltató, csak a megvásárolt tételeket és a szállítási költséget számítja fel. Az import vám vagy adó költségét közvetlenül a szállítmányozó vagy a Vásárló által kijelölt import ügynök fogja számlázni. A Szolgáltató azt javasolja, hogy a Vásárló a vásárlás előtt az import költségekkel növelt ár megállapítása érdekében forduljon a helyi vámhatósághoz.

4.7. Amennyiben a Vásárló hitelkártyája/bankkártyája nem azonos devizaalapú, mint a teljesítés devizaneme, akkor végleges ár az azon a napon érvényes deviza keresztárfolyam alkalmazásával kerül kiszámításra a Vásárló fizetési szolgáltatója/bankja által.

4.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadja el a Vásárló megrendelését abban az esetben, ha a fizetés engedélyezést, rendelkezésre tartási foglalás elhelyezését fedezet hiány, vagy egyéb ok miatt nem tudja érvényesíteni, továbbá, ha a Vásárló által rendelt tételre szállítási korlátozások vonatkoznak, illetve, ha a megrendelt tétel nem áll rendelkezésre értékesíthető minőségben.

4.9. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, a kiállított számlát a Vásárló e-mailen kapja meg számla összegének kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül.

4.10. A kiszállítás költsége 30.000 forint feletti értékű (ebbe az összegbe nem számít bele a szállítás költsége) vásárlás esetén –GLS futárszolgálattal történő kiszállítás esetén – ingyenes, minden egyéb, Magyarország területére megvalósuló házhozszállítás esetében GLS futárszolgálattal bruttó 1090 forint, MPL futárszolgálattal bruttó 1990 forint. A kiszállítás költségéről a Szolgáltató a megrendelés elküldését megelőzően a megrendelési felületen tájékoztatja a Vásárlót

4.11. A megrendelt termék átvételére a következő mód áll rendelkezésre:

házhozszállítás futárszolgálattal (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com Telefon: (+36 29) 886 700 Mobil: (+36 20) 890-0660 )

4.12. Házhozszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

4.13. A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően általában 2-4 munkanap Magyarország területén belül, amennyiben a termék készleten van. A szállítási időt attól a naptól kell számítani, amikor a megrendelést leadták. A Szolgáltató törekszik a megrendelését a fent megadott időn belül teljesíteni, de nem vállal felelősséget azért, ha a szállítási idő a megjelöltnél hosszabb lesz. Kiemelt időszakokban (pl. Glamour-napok, Joy-napok, egyéb, nagyobb akciók) a szállítási idő megnövekszik. Ezen időszakok alatt 5-6 munkanapot is igénybe vehet a csomag kiszállítása. A kiszállítás pontos időpontjáról minden megrendelés esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót.

4.14. A kiszállítás munkanapokon történik, 8 és 17 óra között. Lehetőség van arra, hogy a Vásárló a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt.

4.15. A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a Vásárló vagy átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni, sérült csomag esetében a futárral közösen a csomagot tételesen ellenőrizni és a csomag felbontásáról készült jegyzőkönyvi elismervényt aláírni (a jegyzőkönyvben az esetleges hiányosságokat kötelezően fel kell jegyezni). Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A Vásárló köteles az átvételt követően mihamarabb a csomagot tételesen ellenőrizni, valamint meggyőződni arról, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, javasoljuk, hogy a Vásárló lehetőség szerint késedelem nélkül vegye fel a kapcsolatot info@converse.hu e-mail címen a hiba kezelése érdekében.

4.16. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló megrendeléseit korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít).

4.17. A Szolgáltató minden megrendelésre biztosítással rendelkezik a szállítás idejére, amíg le nem szállítják a Vásárló által meghatározott szállítási címre.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

5.1. A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Ptk., valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

 1. a) Jótállás

A Ptk. szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a vonatkozó miniszteri rendeletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A miniszteri rendeletben meghatározott fogyasztási cikk esetében a Vásárló a teljesítés hibája miatt az b) pontban meghatározott jogait érvényesítheti, a kormányrendeletben foglalt feltételekkel. A Vásárló a jótállási idő alatt elsősorban kijavítást igényelhet. Kicserélésnek van helye már az első javítási kísérletet követően, ha megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, és a Vásárló másik igény teljesítését nem kéri. A Vásárló akkor is kérheti a kicserélést, ha a kijavítási igény közlését követő harminc napon belül nem kerül sor a kijavításra. A kicserélési igényt az is megalapozza, ha a fogyasztási cikk a jótállási idő alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, feltéve, hogy a Vásárló nem kéri másik igény teljesítését. Ha az előbbi esetekben kicserélésre nincs lehetőség, akkor a Vásárló a vételár visszatérítésére is igényt tarthat.

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

Ha a hibás fogyasztási cikket a vállalkozás kijavítja, a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Vásárló a jótállás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Szolgáltatónak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját,
b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

A jótállásból eredő jogait a Vásárló a rendelkezésére bocsátott jótállási jeggyel gyakorolhatja, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A jótállási igény teljesítésének nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának visszaszolgáltatása.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 1. b) Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak – a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, ennek bizonyítása a Szolgáltató kötelezettsége.
• Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Szolgáltató megtagadhatja a termék szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni (elállni), ha
a) a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy az előző pont szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
d) a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

A Vásárló elállásra vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, az elállásra vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak, az elévülési idő egy év.

A Vásárló kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló – például a számla vagy nyugta bemutatásával – igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta, amelyet a Szolgáltató által kiadott számlával tud igazolni. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amely másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

 1. c) Termékszavatosság

A fogyasztónak minősülő Vásárló a neki a Szolgáltató által eladott termék hibája esetén - választása szerint – az b) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont a Vásárló egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

 1. d) A jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

A Vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai levélben vagy elektronikus levélben.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
• a Vásárló nevét, címét,
• a termék megnevezését, vételárát,
• a Vásárlás időpontját,
• a hiba bejelentésének időpontját,
• a hiba leírását,
• a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 1. Elállás

6.1. A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni Szolgáltató elérhetőségein, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.

6.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén, vagy személyesen is gyakorolhatja elállási jogát a Szolgáltató bármely üzletében.

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

6.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

6.4. A Vásárló köteles a Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Ha a Vásárló a Szolgáltató valamelyik üzletében személyesen gyakorolja elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg a terméket visszaadni a Szolgáltatónak, amennyiben a Szolgáltató az adott terméket az üzletben is értékesíti.

6.5. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. Panaszkezelés

7.1. A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.2. Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

A telefonon közölt panaszokat a Szolgáltató rögzíti, így ebben az esetben a fentiek szerinti jegyzőkönyvet a hangfelvétel pótolja.

7.3. Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

7.4. Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/b.
Telefonszám: +36 1 450 2598

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: (1) 488-2131
Fax szám: (1) 488-2186

A békéltető testület előtti eljárásban a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

7.5. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatót megtalálja a Weboldalon.

 1. Záró rendelkezések

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat
(minta)

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,

To Top